Wens je meer uitleg of kunnen wij je begeleiden in jouw renovatie ? Neem contact op voor verdere informatie.

»Meer informatie

Gevelreiniging

De reinigingsinstallatie bestaat uit een compressor, een waterpomp, een granulaatketel voorzien van een drukregelaar en granulaatfijnregelaar, slangen en een speciale spuitkop.

  • Door middel van speciaal voor dit doel samengestelde granulaten, gedragen door nagekoelde perslucht, onder een druk die variabel instelbaar is tussen 0,5 – 5 bar en water (60 liter/uur) aangevoerd via een aparte leiding, wordt een draaiende straalbeweging gecreëerd in een speciaal daartoe ontwikkelde spuitkop. In deze straalkop wordt het granulaat omgebogen naar een horizontaal slijpende werking. Dit houdt in dat de inslagkracht van het granulaat tot nagenoeg nul gereduceerd wordt en vrijwel geen beschadiging aan de ondergrond kan veroorzaken.
  • De luchtdruk, de hoeveelheid water en het granulaat zijn afzonderlijk instelbaar naar gelang van de ondergrond en/of de vervuilingsgraad. De proefstroken worden in samenspraak met het Bestuur en de ontwerper beoordeeld teneinde de juiste verhoudingen te bepalen. De toe te passen granulaten zijn: glasparels, Noorse mineralen, gemalen natuursteen en/of samengestelde
    granulaten.
  • Naspoelen van behandelde oppervlakken zodat alle granulaatresten verwijderd worden. Opkuis en afvoeren van het gebruikte granulaat. Na de reiniging (en na oppervlaktedroging) worden de
    laatste losse deeltjes verwijderd en worden vuilvlekken verwijderd met zuiver water en borstel.

Contact

Heirweg Zuid 22
8770 Ingelmunster
tel. +32 51 49 57 49
info@interbrickx.be
BE 0887.677.088